nieuws

03 okt 2011, 10:10

Seerp Leistra , nieuw voorzitter Raad van Commissarissen Martiniplaza

Henk Pijlman heeft. het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van MartiniPlaza overgedragen aan Seerp Leistra. Pijlman is sinds de verzelfstandiging van MartiniPlaza in 2002 voorzitter geweest. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit Seerp Leistra, Cathalijne Elings, Bert Derksen en Mirjam de Meijer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: