nieuws

23 aug 2013, 09:09

Roeland van der Schaaf kandidaat-lijsttrekker PvdA Groningen, gemeenteraad 2014

Wethouder Roeland van der Schaaf heeft zich officieel gekandideerd als lijsttrekker voor de PvdA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, volgend jaar. In een Open Brief licht hij vandaag toe waarom hij zich kandidaat heeft gesteld. Hij schrijft onder meer:

‘De PvdA in Groningen zoekt een nieuwe lijsttrekker bij de komende raadsverkiezingen in 2014. In deze brief wil ik uitleggen waarom ik denk dat ik daar geschikt voor ben en vooral waar ik als lijsttrekker voor sta.

 

We leven in een onzekere tijd. De economische crisis duurt voort, er zijn financiële problemen bij mensen en ook bij overheden. Ook de PvdA staat voor een stevige opgave. In Groningen hebben we als afdeling een heuse crisis beleeft, we besturen mee in een gemeente die het zwaar heeft en ook onze regeringsdeelname zet het vertrouwen van veel mensen in onze partij op de proef.

 

Het is de kunst om in deze tijd het hoofd koel te houden en de energie positief te richten. Het beste moet uit de partij en de stad worden gehaald. Daarvoor zijn wervende en werkende ideeën nodig. Deze tijd vereist ook een verbindende en vertrouwenwekkende politieke stijl. Een stijl waarbij iedereen zijn bijdrage kan leveren vanuit het perspectief dat de PvdA alleen als een team succesvol kan zijn en alleen zo de Stadjers van dienst is.’

 

De visie en de ideeën


Het verkiezingsprogramma van de partij is natuurlijk bepalend voor de politieke inzet van onze gekozenen. Er is onlangs een conceptprogramma ( http://www.pvdagroningen.nl/p/2013/08/22/ontwerp-verkiezingsprogramma-voor-een-stad-die-werkt ) vastgesteld. De komende weken zijn de leden van onze afdeling aan zet om het programma definitief te maken. Een uitgelezen kans om samen te werken aan creatieve en wervende ideeën. Dan kan de PvdA in Groningen zich van haar beste kant laten zien. De problemen in de stad vragen om een energieke en strijdvaardige aanpak. Ik wil hier kort een aantal thema’s benoemen die wat mij betreft cruciaal zijn.

Werk
De werkgelegenheid in de stad staat onder druk. Door de crisis, maar ook door bezuinigingen. Naar mijn idee moet de PvdA de komende vier jaar alles doen om werk te maken. Door internationale ontwikkelingen (hoge transportkosten, hogere inkomens in lage lonenlanden) ligt er bijvoorbeeld een kans om weer meer productiewerk naar West-Europa te halen. Goed ook voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

De bouwsector zit in zwaar weer. Als wethouder doe ik met het onlangs gelanceerde Bouwoffensief een poging om met alle betrokken partijen weer meer schwung in deze sector te krijgen. En we zullen ook ruim baan moeten blijven geven aan onze economische motoren: de kenniseconomie en de binnenstad. En de PvdA moet als echte sociaal-democratische partij bovendien oog houden voor de kwaliteit van de arbeid. Door de crisis staat de positie van veel werknemers namelijk onder druk. We moeten ons daarbij realiseren dat er ook mensen zijn voor wie betaald werk niet weggelegd is. De PvdA moet ook daar pal voor staan. Een goed armoedebeleid gericht op mee mogen doen moet daarom altijd overeind blijven. Iedereen heeft recht op perspectief.

De politieke stijl


Deze tijd vraagt naar mijn idee om leiderschap dat perspectief biedt en ruimte geeft. Maar ook om leiderschap dat niet wegloopt voor zware besluiten en er staat als de nood het hoogst is. Realisme en hoop horen hand in hand te gaan. Een vertrouwenwekkende politieke stijl vraagt in deze tijd om openheid, nuchterheid en vooral het besef dat het sluiten van verbindingen (met de samenleving, met andere partijen) vaak meer oplevert dan het vasthouden aan het eigen gelijk. Macht kunnen delen is voor de PvdA in 2013 belangrijker dan macht uit willen oefenen.


De PvdA waar ik voor sta is ook benaderbaar en toegankelijk. Leden, burgers, bedrijven of instellingen moeten gemakkelijk de weg naar onze volksvertegenwoordigers en bestuurders weten te vinden. Zichtbaar zijn in de samenleving en een minzame houding.

Teamwerk


Maar bovenal zal de PvdA in Groningen een goed functionerend team horen te zijn. Het totale resultaat telt en elke positie in het team is even cruciaal. Leiderschap in een team betekent dat het niet uit maakt wie er scoort. Maar wel dat je bereid bent om op de momenten dat het er toe doet voor het team de kastanjes uit het vuur te halen. Loyaliteit aan de club staat voorop.

Het is deze politiek stijl die ik voorsta en naar mijn idee de spirit de PvdA in Groningen nu nodig heeft. We hebben als lokale partij een moeilijke tijd van verdeeldheid achter de rug, maar nu gezamenlijk de schouders eronder om onze bijdrage te leveren om onze stad socialer te maken en haar bewoners vooruit te helpen. Vastberaden, energiek en creatief op zoek naar goede ideeën en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Campagne
Waarom denk ik dat ik de persoon ben die nu de PvdA dat gezicht kan geven? Een lijsttrekker is tijdens de campagne het lokale gezicht van de partij. Hij/zij moet zich het vuur uit te sloffen lopen, zichtbaar zijn op straat en in de media. Dat kan ik. Ik beheers het politieke spel, zonder het als een spelletje te zien. Ik kan op een vriendelijke manier onze politiek punten helder over het voetlicht brengen. Zowel op straat als op TV. Naar de stad toe denk ik dat ik voor onze partij ook een goed gezicht ben. Geen volkstribuun, maar wel een rustige en betrouwbare sociaal-democraat die weet waar hij het over heeft, goed luistert en open staat voor suggesties van anderen. Weliswaar Fries van geboorte, maar Stadjer van hart. Bovendien ben ik een echte teamspeler.

Ik denk daarom dat ik de afgelopen tijd als wethouder, maar ook in mijn 20 jaar actief lidmaatschap heb laten zien dat ik de capaciteiten en de eigenschappen bezit om de kar in de goede richting te trekken.''

 

Roeland van der Schaaf
Sociaal-democraat

(Einde brief)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: