nieuws

19 nov 2011, 12:12

Raad van Bestuur wooncorporatie Lefier geschorst

De Raad van Commissarissen van Lefier heeft de leden van de Raad van Bestuur van de wooncorporatie vrijdag op non-actief gesteld. De schorsing is een gevolg van een verschil in visie op het te voeren beleid. Volgens de RvC is er daardoor onvoldoende draagvlak voor de Raad van Bestuur om effectief te kunnen besturen. De bestuursleden zijn per direct ontheven van hun bestuurlijke bevoegdheden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: