nieuws

28 okt 2013, 09:09

Raadsleden willen schoonmakers Groningen terug in gemeentelijke dienst

De gemeente Groningen moet schoonmaakpersoneel weer in dienst nemen. Dat is nodig omdat sinds het uitbesteden van dit werk de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers sterk zouden zijn verslechterd en zij hetzelfde werk in veertig procent van de tijd moeten doen. Dat vindt PvdA kandiaat-lijsttrekker Carine Bloemhoff. Ook de SP liet onlangs al weten dat een goede ontwikkeling te vinden.

Kandidaat-lijsttrekker van de PvdA, Carine Bloemhoff, wil dat het college van burgemeester en wethouders zo snel mogelijk de fout die is gemaakt bij de aanbesteding van het schoonmaakwerk van de gemeente herstelt en met de bedrijven afspraken maakt voor goede arbeidsomstandigheden van de schoonmakers.

Bloemhoff diende vorige jaar een motie in dat de gemeente de Code verantwoord marktgedrag moest ondertekenen, zodat bij nieuwe aanbestedingen niet alleen op prijs, maar ook op ook op kwaliteit zou worden geselecteerd. De motie werd unaniem door de raad aangenomen en de wethouder Schroor ondertekende de code.

 

Nu blijkt dat de gemeente toch op prijs heeft geselecteerd: de 'winnaars' van de aanbesteding hebben 40% onder de prijs geboden. Hierdoor moeten schoonmakers in de helft van de tijd het werk doen en worden een aantal schoonmakers per 1 november 2013 ontslagen. Bloemhoff: "We hebben dit gezien bij DUO en bij de O2G2. Nu ook bij onze eigen gemeente, terwijl we dit juist hebben geprobeerd dit te voorkomen."

 

Volgens FNV is verzuimd om een bodemprijs in te voeren en waardoor opnieuw is geselecteerd op prijs. Het college had moeten vaststellen of het werk wel voor die prijs gedaan kan worden. Nu zijn schoonmakers de dupe.

 

Bloemhoff wil dit in de toekomst niet weer zo. Zij pleit daarom de komende jaren schoonmakers weer in gemeentelijke dienst te nemen en het aanbesteden te staken. Bloemhoff: "Het is tijd dat we schoonmakers weer zien als menselijk kapitaal in plaats van kostenpost. Zij verdienen het behandeld te worden als elke andere werknemer van de gemeente."

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: