nieuws

03 sep 2013, 09:09

PvdA provincie Groningen: Afwikkeling bevingsschade duurt te lang

De fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Groningen meent dat de afhandeling van schadeclaims na de aardbevingen te lang duurt. Er zijn nog 2500 melders van schade die wachten op het bezoek van de taxateur, ruim één jaar na de aardbeving in Huizinge.

De PvdA statenfractie vindt het betreurenswaardig dat deze mensen nog geen steeds geen bezoek hebben gehad. Inmiddels heeft er wel al een evaluatie van de schade-afhandeling plaatsgevonden.

Op 16 augustus 2012 vond er een aardbeving bij Huizinge plaats. Er is nadien veel werk door de NAM verricht om de schades van de beving af te handelen, maar is dit genoeg? Van 2500 meldingen is nog steeds geen taxateur langs geweest. Ook na het bezoek duren trajecten te lang door het gekozen afhandelingproces. Inmiddels is al wel een evaluatie schadeafhandeling - in opdracht van het ministerie - door de Technische commissie bodembeweging [Tcbb]uitgevoerd, een van de elf toegezegde onderzoeken. De conclusie dat de NAM zijn uiterste best doet het proces goed te laten verlopen maar ook de conclusie dat vergaande verbeteringen nodig zijn. Het gaat dan om efficiëntie, transparantie en uniformiteit, maar ook om capaciteitsproblemen bij taxateurs en aannemers.

De Tcbb geeft tevens het signaal af dat op termijn gedacht kan worden aan het op enige afstand van de NAM plaatsen van de schade-afhandelingsproces. Al vanaf het begin heeft de PvdA statenfractie aangedrongen op een onafhankelijke schadeafhandeling, een slager moet niet zijn eigen vlees keuren. Het signaal is blijkbaar opgepakt echter de Tcbb doet geen uitspraak over termijnen. Waarom niet? Wat de fractie betreft zo snel als mogelijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: