nieuws

13 jun 2000, 00:12

Provincie start digitale Grondbank

De provincie Groningen start een Grondbank op Internet. Dat gebeurt op initiatief van zowel de provincie als van de Groningse gemeenten. De Internet-Grondbank is een site voor vraag en aanbod naar grond in de provincie Groningen. Aannemers en andere organisaties die licht vervuilde grond nodig hebben of juist willen verkopen, kunnen daar op die site dan kosteloos melding van maken. Het adres van de site is: www.grondbanknoordnederland.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: