nieuws

19 jun 2013, 21:09

Provincie Groningen: "Komst IBM heeft uitstraling op totale noordelijke regio"

Yvonne van Mastrigt, gedeputeerde van de provincie Groningen, "Wij verwachten dat de komst van IBM en de samenwerking die wij als Groningse partners gestalte hebben gegeven een zeer positief effect heeft op verbetering van de aansluiting onderwijs en de huidige arbeidsmarkt. De manier waarop wij werken in Groningen heeft een veel groter effect dan alleen in Groningen zelf. De uitstraling van dit project heeft een effect op de totale Noordelijke regio. De komst van een wereldspeler als IBM draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: