nieuws

26 jun 2013, 20:08

Provincie Groningen: bijna twee miljoen voor leefbaarheid in krimpgebieden

De provincie Groningen stelt 1,8 miljoen euro ter beschikking aan in totaal 12 projecten om de leefbaarheid in de krimpregio’s van de provincies te verbeteren.

Het gaat om een grote diversiteit aan projecten die variëren van de ontwikkeling van het dorpsplein in Bellingwolde, het realiseren van een dorpshuis in Pieterburen tot het project Goud Oud in Warffum, ten behoeve van een particulier initiatief om een woonzorgcomplex voor ouderen te realiseren.

De provincie heeft tot 2020 jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in de krimpgebieden Eemsdelta, Oost Groningen en De Marne helpen in stand te houden of te verbeteren. De subsidies die nu zijn toegekend vormen de eerste ronde van 2013.

Gedeputeerde Marianne Besselink: “Het is belangrijk dat we financiële ruimte hebben om initiatieven uit de regio te stimuleren en te ondersteunen. Ik ben blij dat er deze keer ook flink wat experimenten en innovatieve projecten bijzitten die we een bijdrage hebben kunnen toezeggen. De bevolkingsdaling heeft allerlei verschillende gevolgen. En zijn dus ook allerlei verschillende oplossingen denkbaar. Je moet durven experimenteren. En je moet ruimte durven geven aan bewoners om zelf met oplossingen te komen.'

' Neem nu zo’n project als Goud Oud in Warffum. Een prachtig initiatief waar de inwoners geconfronteerd werden met plannen om het verzorgingshuis te sluiten. Ze besloten het heft in eigen hand te nemen. Ze hebben nu vergevorderde plannen om zelf een complex te realiseren waar ouderen uit Warffum kunnen wonen. En dat is maar één voorbeeld. Er zijn er veel meer.We hebben elk jaar 3 miljoen te verdelen. Dus ik hoop dat er nog veel meer van dit soort initiatieven worden ingediend. Ik weet zeker dat de goede ideeën er zijn.”

Dit is het derde achtereenvolgende jaar dat de subsidies in het kader van de leefbaarheid worden toegekend. In de jaren 2011 en 2012 zijn al in totaal meer dan 60 projecten gesubsidieerd. De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van leefbaarheid als gevolg van de bevolkingsdaling op terreinen als wonen, zorg, onderwijs cultuur, gezondheid, kwetsbare groepen en voorzieningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: