nieuws

15 nov 2013, 09:09

Provincie Groningen: bijeenkomst voor brede maatschappelijke steun voor voorstellen commissie Wim Meijer

De provincie Groningen organiseert vanmiddag in Huizinge een bijeenkomst waar ondernemers, bedrijven, instellingen en bewoners worden verwacht die de eisen voor compensatie voor Noord-Groningen, voor de aardbevingsschade, kunnen ondersteunen. Er wordt grote belangstelling verwacht voor deze bijeenkomst, die ook het kabinet duidelijk moet laten zien dat er brede steun in de Groningse samenleving voor de voorstellen om Noord-Groningen te compenseren

Begin deze maand presenteerde de Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen haar eindadvies “Vertrouwen in een Duurzame Toekomst” gepresenteerd.

 

Deze commissie, bestaande uit Wim Meijer (voorzitter), Pieter van Geel, Hannie te Grotenhuis en Ed Nijpels, concludeert in dit advies dat de lusten en lasten van de gaswinning ernstig uit balans zijn. De commissie vindt dat het gebied recht heeft op extra maatregelen en dat het zelf ook moet kunnen meedenken over een duurzame toekomst. Het integrale pakket aan maatregelen dat de commissie adviseert, onderschrijft het provinciebestuur ten volle.


De sleutel voor de toekomst van Noordoost Groningen ligt nu in handen van het Kabinet, de Tweede Kamer en de NAM. In januari zal het Kabinet een ontwerpbesluit nemen over het winningsplan van de NAM en alle daarmee samenhangende maatregelen in het gebied.


Volgens het college van Gedeputeerde Staten van Groningen is nu ‘het moment om vanuit het gebied een krachtig eenduidig signaal aan het Kabinet, de Tweede Kamer en de NAM te geven. Mede op aangeven van onze Provinciale Staten hebben wij besloten een bijeenkomst te organiseren om de brede maatschappelijke steun voor het advies van de commissie te markeren. ‘

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: