nieuws

29 sep 2013, 13:01

Pleidooi voor schaderegeling na aardbevingen Noord-Groningen in open brief aan NAM

Vrijstelling van OZB. Een prijsgarantie bij verkoop van de woning. En een aantrekkelijke hypotheek voor investeringen in energiemaatregelen. Dat zijn de driepijlers onder een voorstel van twee Groningse volkshuisvesting-specialisten voor een schaderegeling na aardbevingen. Het voorstel is gedaan door Maarten Noordhoff en Gosé Posthumus , beiden als adviseur Volkshuisvesting en Ruimtelijke ontwikkeling werkzaam in Noord-Nederland. Hieronder hun pleidooi voor een ‘integrale aanpak koopwoningen in het aardbevingsgebied’, dat ze hebben aangeboden aan de commissie Meijer.

'NAM, laat particuliere huiseigenaren niet in de kou staan'

“De aardbeving van 4 september in Noord-Groningen zal zeker de laatste niet zijn. Minister Kamp belooft de woningmarkt te monitoren en de commissie Meijer reist door het gebied. Er lijkt volop aandacht voor veiligheidsaspecten en schadeherstel. De laatste dagen werd bekend dat de NAM de eerste woning heeft opgekocht en overweegt meer woningen te kopen na een financiële en maatschappelijke afweging.

 


Wij vragen aandacht voor de structurele huidige effecten op de koopwoningmarkt. Wij stellen een proactieve aanpak voor die alle bewoners van het getroffen gebied gaat helpen.

 


Niet afwachten en per aardbeving reageren, het gebied een aantal voordelen geven waardoor het voor de huidige huiseigenaren en ook voor nieuwe kopers aantrekkelijker wordt om in het “aardbevingsgebied” te wonen en in hun woning te investeren. Dit alles onder het motto van Cruijff: “ieder nadeel heb z’n voordeel”. Onze aanpak kent drie pijlers.

 


Vrijstelling OZB belasting

 


De eerste pijler is het vrijstellen van de OZB belasting voor de komende 3 jaren. Waarom? Vooral om de eigenaar bewoners een steuntje in de rug te geven. Het is niet niks als je bezit plotseling allerlei bevingen moet doorstaan die worden veroorzaakt door gaswinning welke noodzakelijk is om de economie van Nederland draaiende te houden. Daar mag best wat tegenover staan.

 


Een overigens praktische bijkomende reden voor deze maatregel. Ondanks dat minister Kamp roept dat de bevingen geen effect op de huizenprijzen heeft, gaan volgend jaar veel woningeigenaren in het aardbevingsgebied bezwaar aantekenen tegen de WOZ waarde van hun woning. In ieder geval zal dat zorgen voor veel werk voor taxateurs en veel negatieve publiciteit.

 


Aantrekkelijke woningverbeteringshypotheek.

 


De tweede pijler is het aantrekkelijker maken van het investeren in woningen. Dit realiseren we door via het aardbevingsfonds een aantrekkelijke woningverbeteringshypotheek aan te bieden. Deze hypotheek houdt in een rentekorting van 3% en is de eerste 3 jaren rentevrij voor een hypotheekbedrag van maximaal €50.000,- . Het voordeel voor eigenaar/bewoner komt hiermee de eerste drie jaar bruto op circa € 2.500,- per jaar en daarna bruto op€1.500,- per jaar. De investeringshypotheek kan gebruikt worden om de woning op te knappen of energiemaatregelen uit te voeren.

 


Inkoopcorporatie

 


De derde pijler is een bodem in de woningmarkt aan te brengen door een prijsgarantie. Een via het aardbevingsfonds gefinancierde inkoopcorporatie garandeert woningen tot € 250.000,- op te kopen voor 80% van de (WOZ) waarde. Hiermee wordt een belangrijke zekerheid aan de huidige en toekomstige woningeigenaren aan het gebied gegeven. De inkoopcorporatie kan de woning als huur- of koopwoning terug in de markt zetten. Voor woningen tot € 195.000,- kan via een regeling gebaseerd op het systeem van Ik Bouw Betaalbaar van Adri Duyvesteijn, woningen bereikbaar worden gemaakt als koopwoning voor mensen met een inkomen tot € 40.000,-.

 


Betaalbaar

 


Met deze structurele aanpak wordt bereikt dat Noord Groningen aantrekkelijk blijft om te wonen. Dat is goed voor het gebied, voor alle inwoners en ook voor de lokale werkgelegenheid. Maar vooral is het goed voor Nederland en de NAM omdat die zo duurzaam draagvlak voor gaswinning behouden. Toegegeven de OZB vrijstelling kost geld, maar ook dat valt best te overzien. Wij schatten in dat het gaat om een bedrag van circa 1 miljoen euro per jaar. De verbeteringshypotheek en de inkoopregeling hebben een groot revolverend karakter, het geld komt uiteindelijk grotendeels weer terug. In verhouding tot de opbrengsten gaat het hier om een schijntje."

 


Deze open brief is geschreven door Maarten Noordhoff  en Gosé Posthumus ; zij zijn als adviseur Volkshuisvesting en Ruimtelijke ontwikkeling werkzaam in Noord-Nederland en hebben dit voorstel eerder aan de commissie Meijer aangeboden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: