nieuws

01 nov 2010, 09:09

Pissigheid om urilift in Groningen

Het Groninger gemeenteraadslid Jacob Bolhuis van de Stadspartij Groningen is ‘pissig’ om plannen van de gemeente Groningen om een urilift te plaatsen in de Peperstraat. Volgens hem is het een ‘onzalig idee’ om een urilift te plaatsen in de Peperstraat, bijna tegen een muur uit de 15e eeuw. Volgens hem zijn er betere plaatsen te bedenken. Volgens Bolhuis is ook het jongerencentrum VERA " flink pissig " over deze locatie. De Urilift komt namelijk te dicht bij de achterdeur(Load in door) van VERA. Voor het in-en uitladen t.b.v. de producties is niet of nauwelijks meer te komen of te manoeuvreren met een vrachtauto. Bolhuis citeert directeur Robert Bangma van VERA, die deze week bij een hoorzitting aanwezig was over de Uriliftlocatie. ‘De toegankelijkheid van VERA komt in het geding'.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: