nieuws

15 feb 2010, 16:04

Oud-fractievoorzitter PvdA Groningen ‘walgt’ en loopt over naar Stadspartij

Piet Haveman, oud fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Groningen ‘walgt’ van de huidige PvdA en van ontwikkelingen rond het Groninger Forum en de Tram. In de GIC van vandaag kondigt hij in onderstaande opinie-bijdrage aan voorlopig op de Stadspartij te stemmen. Hieronder de opiniebijdrage van Piet Haveman:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Toezien en nietsdoen is geen optie.


''Ik, Piet Haveman, ben bekeerd.

Niet ergens naartoe, maar ergens vandaan. Mijn politiek actieve jaren liggen achter mij. Als fractievoorzitter van de PvdA diende ik deze stad in de jaren ‘70. Dit omdat ik socialist in hart en nieren ben, en de democratie omhels. Maar van wat er in deze stad gebeurt rond Tram en Forum keer ik mij walgend af. Ik veeg de vloer aan met een sociale democratie die geen discussie en geen kritiek duldt. Wie herkent zich in hoe de zaken nu worden aangepakt? Ik klaag iedereen aan die bezig is de democratie om zeep te helpen. Dat geldt in ieder geval voor de PvdA fractie en die van Groen Links in onze gemeenteraad.

De tot nu toe gevoerde discussie van de kant van de beleidsmakers is beneden alle peil:
- bij de voorlichting over het tramtracé in Selwerd en Paddepoel had wethouder Karin Dekker geen oog voor de problemen waar de ouderen en de gehandicapten letterlijk tegenaan gaan lopen, te weten de hekken die het tracé afbakenen. Als ze moeizaam lopend willen komen bij de voorzieningen, die ze nodig hebben, moeten ze maar gaan fietsen, zei de wethouder. Of in woorden van gelijke strekking.


- het lijkt erop dat deze stad niet wordt bestuurd door volksvertegenwoordigers, maar dat de dienst wordt uitgemaakt door invloedrijke Forum lobbyisten.


Terzijde: De gemeente financiert al enkele jaren met miljoenen euro’s de luchtbel die het Forum in stand houdt, middels o.a. hoge salariskosten.


- het dagblad Trouw kopt op 22-01-10: “Crisis vreet aan winkelstraten” “Sterkste groei leegstand treft vooral B- en C-locaties”.


Aan de problemen van de Folkingestraat kan het gemeentebestuur niets doen, maar de problemen waar de winkeliers in de Oosterstraat mee worstelen kan het oplossen. Dit wordt gebagatelliseerd.


- in dagblad Trouw van 23-01-10 wordt de algemene huidige bestuurscultuur gehekeld door Frank van Beers en Hans Siepel. Groningen loopt daarbij keurig in de landelijke pas: Het eigenbelang van de zittende partijen en hun vertegenwoordigers staat voorop. Wie kritiek heeft kan verdwijnen. De macht van de zittende bestuurders staat voorop in deze stad. Kritische leden van de PvdA wordt n.b.door fractievoorzitter De Rooy (PvdA) aangeraden om een andere partij te kiezen.


Een enquête over de hele gang van zaken rond het Forum zal vroeg of laat ook in Groningen moeten plaatsvinden. In Amsterdam werd die gepubliceerd rond de catastrofale Noord-Zuidlijn. In een verklaring van de stad Amsterdam aan de bevolking staat o.a. te lezen: “Wethouder Gerson gaf toe dat ‘met de kennis van nu’ het besluit onverantwoord’ was”! (Teletextverklaring van de stad Amsterdam).

Ongetwijfeld zegt de gemeente Groningen over enige jaren ongetwijfeld “met de kennis van nu” had het Forumbesluit nooit door de Raad genomen mogen worden. Laten wij allen er voor zorgen dat een enquête over het Forum overbodig is. De gevolgen van dit besluit zullen in de komende jaren desastreus zijn. En de inwoners van de stad Groningen hebben dan allang veel bezuinigings-ellende o.a. van het Rijk over zich heen gehad.

Als brave burgers mogen wij niet langer zwijgen. Discussieer! Kom met argumenten! Dán ken ik jullie weer! Tot zolang zal ik stemmen op de Stadspartij!


Piet Haveman - Voormalig fractievoorzitter PvdA