nieuws

07 nov 2013, 10:10

Oud-burgemeester Wallage gaat bemiddelen in aardbevingsgebied

Jacques Wallage, oud-burgemeester van Groningen,is gevraagd om een dialoog tot stand te brengen tussen bewoners van het aardbevingsgebied in (noord-) Groningen enerzijds en de NAM en overheid anderzijds. Dat meldde vanmorgen het Dagblad van het Noorden en de provincie heeft dit zojuist bevestigd.

Jacques Wallage en Pieter van Geel zijn door de provincie Groningen aangesteld als bemiddelaars in het aardbevingsgebied. De oud-burgemeester van Groningen en de voormalige staatssecretaris van Milieu moeten ervoor zorgen dat de NAM, de overheid en de bewoners van het gebied met elkaar in gesprek gaan en gezamenlijk met adviezen komen over onder andere de veiligheid in het gebied. Dat meldde de provincie Groningen donderdag.


Wallage en Van Geel zijn gevraagd een dialoog op te zetten. De provincie geeft daarmee gehoor aan één van de adviezen van de commissie-Meijer, die in opdracht van de provincie onderzoek deed naar de toekomst van het gaswinningsgebied. Van Geel was lid van deze commissie.

De twee hebben tot 1 februari volgend jaar de tijd om met een voorstel te komen over de voorwaarden waaraan de ‘dialoogtafel’ moet voldoen en wie er deel van uit moeten maken. Het orgaan moet onder andere met adviezen komen over de veiligheid en toekomstzekerheid van inwoners en ondernemers in het gebied.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: