nieuws

20 mei 2008, 11:11

Opgravingen Grote Markt in trek

Een oudere heer is kiijkt toe hoe archeologen graven onder de oostzijde van de Grote Markt. Het gaat hier om een proefopgraving; deze vormt de opmaat voor een grote opgraving die in 2009 van start gaat. Tot 6 juni kunnen geïnteresseerden elke vrijdag om 12.00 een toelichting op de werkzaamheden krijgen van een acheoloog. Foto: Rick Akkerman

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: