nieuws

04 jun 2013, 20:08

NNO helpt Praediniusgymnasium bij eindexamenmusical

Het NNO voert op 7 juni 2013 de musical ‘3000 mijl in 3 seconden’ uit in samenwerking met leerlingen van het Praedinius Gymnasium uit Groningen en leerlingen van het Gymnasium nr. 1 uit Moermansk, de stad in Noord-Rusland waarmee Groningen een stedenband heeft.

Het project dat juist plaats vindt in dit jaar: het Nederland-Rusland jaar, verbindt verschillende groepen op unieke wijze. De Russische kinderen zullen hier hun bijzondere zangtalent kunnen laten horen, ondersteund door het NNO dat speciaal voor de musical een Russisch repertoire, maar ook bekende klassieke werken zal laten horen aan het voornamelijk jonge publiek.

Rode draad in de musical
De musical is speciaal geschreven voor deze ontmoeting tussen de Russische kinderen, Praedinius leerlingen en het NNO. Door het verhaal loopt een rode draad: die van het thema: 3000 mijl in 3 seconden, dat is de vertragingstijd die er is via de Skype verbinding tussen Groningen en een stad zo ver weg als Moermansk. Deze vertraging staat symbool voor de onmogelijkheid om op grote afstand iets tegelijkertijd samen met elkaar te doen, zoals een lied zingen of samen muziek te maken. Met 3 seconden vertraging is dat moeilijk en dus is het noodzakelijk om naar elkaar toe te komen. Het verhaal vertelt dan ook van een Russische jongen uit Moermansk die een reis onderneemt om naar zijn geliefde, een meisje uit Groningen, toe te komen, om samen te kunnen zijn en te zingen. De jongen en het meisje staan in zekere zin symbool voor Moermansk en Groningen, die samen willen komen om aan de stedenband een mooie inhoud te geven.

Uitgangspunt samenwerking
Het uitgangspunt van het samenwerkingsproject van het Praedinius Gymnasium en het NNO is om de leerlingen van deze school in de leeftijdsklasse van 10-18 jaar meer in aanraking te laten komen met klassieke muziek in de meest brede zin en de uitvoeringspraktijk in een concertzaal zoals dat gebeurt bij het NNO. Om jongeren de kans te geven een goede indruk op te doen van klassieke muziek is een project geïnitieerd dat de jongeren niet alleen informatie verschaft en een concert laat bezoeken, maar hen ook de kans geeft om uiteindelijke via een speciale uitvoering met het NNO zelf deel te nemen als zanger(es) of speler temidden van het gehele orkest.

Vrijdag 7 juni 2013 | 20.15 uur (duur 75 minuten zonder pauze)
Groningen | De Oosterpoort
Toegang € 10,- (ongeplaceerd, een prijs)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: