nieuws

31 jul 2000, 00:12

Nieuwe waterpomp bij eendenkooi

De Stichting Het Groninger Landschap heeft een nieuwe waterpomp geïnstalleerd bij de Eendenkooi Nieuw Onrust zodat de kooi op voldoende waterpeil gehouden kan worden. Als de kooi te weinig water heeft dan vallen de vangpijpen droog en kunnen er geen eenden meer gevangen worden. De Stichting Het Groninger Landschap heeft de kooi nog in gebruik om de eenden te vangen ten behoeve van ringonderzoek. Nadat de eenden geringd zijn worden deze weer vrijgelaten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: