nieuws

09 sep 2002, 00:12

Nieuwe subsidieregeling voor Groningse IT bedrijven

De Europese Commissie heeft ingestemd met een nieuwe subsidieregeling van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.Het gaat om de Loonkostenpremieregeling Noord-Nederland 2002. Deze is met name bedoeld is voor ICT-bedrijven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De regeling heeft tot doel nieuwe bedrijvigheid naar Noord-Nederland te halen. Belangrijkste voorwaarden zijn dat het bedrijf stuwend is, en dat er minimaal twintig banen worden geschapen die gedurende vijf jaar voor de regio behouden blijven.
Gedurende twee jaar is subsidie mogelijk op de loonkosten, inclusief de werkgeverslasten. De nieuwe regeling geldt zowel voor ondernemers die zich in het noorden willen vestigen als voor degenen, die willen uitbreiden.