nieuws

31 aug 2010, 21:09

Nieuwe nevenfunctie burgemeester Rehwinkel bij VNG

TBurgemeester Peter Rehwinkel is maandag 30 augustus door het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) benoemd tot waarnemend voorzitter van de commissie Europa en Internationaal van de VNG. Daarnaast is hij benoemd tot waarnemend lid van het bestuur van de VNG. Burgemeester Rehwinkel wil als voorzitter van de buitenlandcommissie van de VNG de opgedane internationale ervaringen van de stad Groningen delen met de andere Nederlandse gemeenten. ot de officiële benoeming, die tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG op 12 november 2010 plaatsvindt, dragen beide benoemingen een waarnemend karakter. Het VNG-bestuur draagt Rehwinkel daarnaast voor ten behoeve van een voortgezet voorzitter- en lidmaatschap van de VNG commissie en het VNG bestuur. De benoeming van burgemeester Peter Rehwinkel past geheel in het internationale profiel van de stad Groningen. De afgelopen decennia heeft Groningen steeds het grote belang benadrukt van een internationale oriëntatie. Groningen onderhoudt met een groot aantal steden een internationale relatie. Vorig jaar herdacht de stad de twintigjarige stedenbandrelatie met het Russische Moermansk. Ook met de stad Oldenburg bestaan sinds 1989 intensieve relaties. De gemeente Groningen heeft partners over de hele wereld. Van Rusland tot Nicaragua. Daterend van net na de Tweede Wereldoorlog tot zeer recentelijk. De relaties zijn gebaseerd op vriendschap, handel of ontwikkelingssamenwerking. De banden in het kader van de Noordelijke Ontwikkelingsas – een netwerk van stedelijke gebieden op de lijn Amsterdam–Sint Petersburg – krijgen veel aandacht. Groningen onderneemt allerlei projecten met haar ‘zustersteden’ en er vinden vaak onderlinge bezoeken plaats. Ook maakt de stad aanspraak op verdeling van Europese gelden. Bijzonder aan de Groninger benadering van internationale relaties is de keuze die Groningen maakt. Groningen kiest binnen bij haar internationale relaties voor een duidelijk omschreven benadering. De Noordelijke Ontwikkelingsas met Oldenburg, Bremen, Hamburg is daarvan een goed voorbeeld. De internationale samenwerking komt ook de Groninger kennisinstellingen – RUG, Hanzehogeschool, UMC

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: