nieuws

12 mei 2014, 11:11

Nieuw Gronings college: jong, mannelijk en op zoek naar “verandering”

Nieuw Gronings college: jong, mannelijk en op zoek naar “verandering”

Met zijn 44-jaar is Ton Schroor (D66) de oudste wethouder in het nieuwe college van B en W van Groningen. De jongste wethouder is Paul de Rook van D66, die 26 jaar is. Het nieuwe college werd vrijdagmiddag gepresenteerd en bestaat zoals gemeld uitsluitend uit mannen. “Voor de Verandering” is de titel en het thema van het coalitieakkoord van D66, PvdA, GroenLinks en VVD. De coalitie wil hiermee aangeven dat zij inzet op een verandering in de relatie overheid-stad. Hieronder de namen van de wethouders en hun portefeuilles:

De portefeuilleverdeling van de beoogd wethouders is als volgt:

 

Ton Schroor (D66)

Onderwijs (inclusief passend onderwijs)

Zorg

Welzijn

Financiën

Publieke dienstverlening & ICT

 

Roeland van der Schaaf (PvdA)

Arbeidsmarkt & Aanpak Jeugdwerkloosheid

Gebiedsgericht werken (sociaal & fysiek)

Maatschappelijk Vastgoed

Stadsontwikkeling

Wonen

Monumenten

Grondzaken

Ouderen

 

Mattias Gijsbertsen (GroenLinks)

Sociale Zaken & Jeugdzorg

Duurzaamheid

Groenparticipatie & Ecologie

Integratie & Emancipatie

Dierenwelzijn

 

Joost van Keulen (VVD)

 

Economie & Innovatie

Internationale handel & Samenwerking

Personeel & Organisatie

Stadsbeheer & Reiniging

Toerisme & Recreatie

Evenementen

Marktwezen

Coördinatie Binnenstad

 

Paul de Rook (D66)

 

Verkeer & Vervoer

Cultuur

Grote Markt oostzijde & Groninger Forum

Sport

 

Het coalitieakkoord is te vinden op:

http://gemeente.groningen.nl/college/

 

Europa en GroenLinks

 

Zoals bekend staat de heer Gijsbertsen voor GroenLinks op de lijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Als GroenLinks 10% van de stemmen haalt, bestaat de kans dat hij via een restzetel in het Europees Parlement komt. Mocht dat het geval zijn, dan kiest Gijsbertsen voor Groningen waar hij beoogd wethouder is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: