nieuws

28 sep 2013, 10:10

Mogelijk opvang voor asielzoekers in Energy Village Hotel gemeente Eemsmond

De gemeente Eemsmond heeft van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de aanvraag gekregen voor het tijdelijk onderbrengen van vluchtelingen en asielzoekers in het Energy Village Hotel, aan de Dingeweg te Uithuizen. Het college van B en W heeft dit verzoek op dit moment in overweging.

Het COA loopt tegen de grenzen van de opvangcapaciteit aan. Ze zijn zich aan het oriënteren op tijdelijke opvangplaatsen voor korte termijn. Energy Village is een van de mogelijkheden.


Wat wordt gevraagd?


De aanvraag houdt in dat voor gedurende een periode van maximaal 26 weken vluchtelingen en asielzoekers tijdelijk onderkomen wordt gezocht.


Verzoek in overweging


Het college neemt dit verzoek vanzelfsprekend in overweging. Er wordt een beroep op de gemeente gedaan om mensen in nood te helpen. Op humanitaire gronden vindt het college het belangrijk om te kijken of zij hieraan gehoor kan geven.


Onderzoek naar mogelijkheden


In de komende dagen zullen alle aspecten van deze aanvraag grondig onderzocht en overwogen worden. Daarbij kan gedacht worden aan aspecten ten aanzien van ruimtelijke ordening, juridische aspecten en veiligheidsaspecten.


Het college streeft ernaar om dinsdag 1 oktober een besluit te nemen. Dat kan een voorlopig besluit, definitief besluit of besluit tot nader onderzoek zijn.
De gemeenteraad van de gemeente Eemsmond is vanochtend geïnformeerd.


Afhankelijk van het besluit van het college a.s. dinsdag worden de vervolgstappen aan alle betrokkenen gecommuniceerd.


Hotelkamers voor noodgevallen


Het COA heeft aangegeven dat de nood voor korte termijn opvangplaatsen bijzonder hoog is. Ze heeft daarom het college gevraagd of ze in geval van acute nood voor de periode tot en met a.s. dinsdag 1 oktober een aantal hotelkamers mag huren. Het college vindt dat ze de taak heeft om mensen in nood te helpen. Ze heeft hierin toegestemd tot een maximum van 50 personen. Op dit moment heeft het COA nog geen kamers gehuurd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: