nieuws

10 sep 2002, 00:12

Modern Stadsleven in nieuwe CiBoGa-wijk

Wie wil genieten van Modern Stadsleven kan straks nog beter terecht in de stad Groningen. Daar is gestart met een nieuwe fase van de wijk CiBoGa, aan het begin van de Korreweg. Deze wijk is onderverdeeld in ‘schotsen’. De zesde schots, waarvan de bouw is begonnen, heeft als thema meegekregen ‘modern stadsleven’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een van de opmerkelijkste onderdelen van ‘modern stadsleven’ is een appartementengebouw op poten, met felgekleurde glazen gevels. Het betreft een ontwerp van de Engelse architect William Alsop. Hij heeft zijn flat op poten bewust heldere kleuren meegegeven. Want hij vindt dat kleuren, zoals je die ook in tuinen aantreft, weer een dominantere rol in het stadsbeeld moeten spelen.
In de stad Groningen zijn inmiddels kolossale borden geplaatst die de komst van de flat en de rest van CiBoGa aankondigen. Het gaat om ‘dynamische’ borden. Naarmate de bouw vordert, worden ook de vakjes op de borden steeds verder ingevuld.