nieuws

21 okt 2008, 10:10

Martini Ziekenhuis onderzoekt tevredenheid patienten

Het Martini Ziekenhuis in Groningen start een grootschalig onderzoek onder patiënten om een beeld te krijgen van de waardering voor de geleverde zorg en service. In totaal zullen 6.200 willekeurige patiënten een vragenlijst ontvangen. In de enquête komen zaken als ontvangst, bejegening, behandeling, informatie, zelfstandigheid en nazorg aan de orde. Met de resultaten wil het ziekenhuis evalueren op welke onderdelen verbetering noodzakelijk is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: