nieuws

09 sep 2015, 13:01

NAM draait op voor kosten aardbevingsbestendig maken Groninger Forum

NAM draait op voor kosten aardbevingsbestendig maken Groninger Forum

De NAM draait op voor de kosten van het aardbevingsbestendig maken van het Groninger Forum. Dat zijn het olie- en gaswinningsbedrijf en de gemeente Groningen overeengekomen. In totaal kost de aanpassing van het Forum de NAM 68 miljoen euro.

De bouw van het Groninger Forum ligt al enige tijd stil omdat er aanpassingen in het ontwerp nodig zijn om het gebouw aardbevingsbestendig te maken. Hiervoor moeten al gebouwde bovengrondse delen en de vloer van de begane grond gesloopt en vervangen worden.

Eerder kwamen de gemeente en de NAM al overeen dat deze hoofddraagconstructie versterkt moest worden. De kosten die hiermee samenhangen, zijn vastgesteld op 68 miljoen euro. In dat bedrag zijn ook de vertragingskosten en de kosten die samenhangen met een sluitende grondexploitatie opgenomen. De NAM heeft nu toegezegd al deze kosten voor zijn rekening te nemen. 

De verwachting is dat hoofdaannemer BAM dit najaar kan starten met de sloop van de al gebouwde onderdelen die vervangen moeten worden. De bouw kan dan in het vroege voorjaar van 2016 worden hervat.

Uiteindelijk moet het Groninger Forum eind 2018 worden opgeleverd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: