nieuws

14 okt 2002, 00:12

Kwijtschelding afvalstoffenheffing voor lage inkomens

Huishoudens die in aanmerking komen voor kwijtschelding van de OZB komen vanaf 2003 ook in aanmerking voor kwijtschelding van het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Dat heeft het college van B en W in Groningen besloten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook heeft het college besloten de afvalstoffenheffing van de gemeente Groningen vanaf 2003 te innen via het gemeentelijk aanslagbiljet waar ook de OZB op staat. Ook worden de mogelijkheden van gespreide betaling verruimd.