nieuws

10 sep 2009, 14:02

Vraagtekens Rekenkamer bij effectiviteit nieuw economisch beleid Groningen

De onlangs door het college van B&W gepresenteerde economische beleidsnota ‘G-kracht’ 2010 – 2012 bevat vooralsnog onvoldoende voorwaarden om na te kunnen gaan of het beleid succesvol zal zijn. Dat constateert de rekenkamercommissie in zijn rapport ‘Ex ante onderzoek G-kracht’. Er is onvoldoende onderbouwd waarom de voorgestelde maatregelen tot succes zullen leiden. De rekenkamercommissie vindt daarom dat de raad lastig kan inschatten wat de opbrengsten van dit beleid zullen zijn. Daarom blijft het de vraag of de jaarlijkse middelen van drie miljoen euro goed zullen zijn besteed.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: