nieuws

12 dec 2011, 10:10

Kerstnachtdienst in Martinikerk Groningen

De Kerstnachtdienst van het GSp in de Martinikerk op zaterdag 24 december begint zoals gebruikelijk om 23.00 uur. Vanwege de te verwachten drukte raden wij je aan om tijdig te komen. Voorganger in deze dienst is ds. Tiemo Meijlink. De vocale ondersteuning wordt verzorgd door de Cantores Sancti Martini onder leiding van Frans Geusebroek. Instrumentale medewerking wordt verleend door het koperkwintet Der Aa en organist Johan Beeftink. Zaterdag 24 dec. – 23.00 uur/kerk open 22.30 uur – Martinikerk

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: