nieuws

25 mrt 2013, 08:08

‘Kabelbaan Groningen geen kermisattractie maar juist slimme oplossing’: blog in Financieel Groningen.nl

‘De kabelbaan voor Groningen is beslist geen kermis-attractie. Raadsleden die dit beweren geven blijk van een zeer pijnlijk gebrek aan kennis van zaken en van de knellende verkeersproblemen die in Groningen moeten worden opgelost. Een kabelbaan kan daarbij juist een zeer waardevol middel zijn om een aantal hardnekkige verkeersproblemen in Groningen verstandig en slim op te lossen’. Dat is de strekking van een nieuw betoog op ons blog www.financieelgroningen.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: