nieuws

14 sep 2013, 11:11

Groot debat in Groningen: moet de gemeente taken afstoten?

Groot debat in Groningen: moet de gemeente taken afstoten?

In de Groningse gemeenteraad komt een fundamenteel debat over de vraag welke taken de gemeente straks nog wel en welke ze niet moet doen. Moet de gemeente zich bijvoorbeeld bezig blijven houden met zwembaden? Met OOGTV? Met het onderhoud van grasvelden?De uitslag van het debat kan van grote betekenis zijn voor de toekomst van de gemeente, de komende jaren.

"Welke kerntaken blijven we als gemeente vervullen en welke niet?", zegt wethouder Financiën en P&O Ton Schroor. Het coalitieakkoord van oktober vorig jaar kondigde het debat al aan over 'de andere overheid'. En dat debat begint woensdag 18 september in de raadcommissie Financiën en Veiligheid. Dan wordt gesproken over wat we nu verstaan over kerntaken en worden afspraken gemaakt over het proces.

 

Bezuinigen


Wethouder Schroor: "De discussie over de gemeente die Groningen in de toekomst wil zijn heeft uiteraard een relatie met de noodzaak om te bezuinigen. Maar ze is vooral ook ingegeven door de bredere discussie waarbij overheid en samenleving op zoek zijn naar een nieuw evenwicht. We willen alle taken op een rij zetten en ook aansluiten bij discussie over dit onderwerp in de rest van het land."

 

Gladheid


Niet alles wat de gemeente nu doet staat ter discussie. De gemeente heeft nu eenmaal wettelijke taken die ook Groningen moet blijven doen zoals rijbewijzen verstrekken, afval verwijderen, bestemmingsplannen maken en zout strooien bij gladheid.

 

Gat


De discussie kan erop neerkomen dat de gemeente sommige huidige niet-wettelijke taken niet meer als noodzakelijk ziet en ermee stopt. B&W: "Dat betekent wat ons betreft dat de gemeente ook daadwerkelijk loslaat. En daarmee niet alsnog een wens of verwachting heeft dat anderen dat gat gaan invullen. Mogelijk neemt de markt het over. Of Stadjers. Of niemand."

 

Uitbesteden?


Het gesprek met de raad moet de komende maanden volgens B&W gaan over de criteria: Wanneer is iets een kerntaak? En als je het wel als (kern)taak ziet, hoe organiseer je dat? Want daarbij is de discussie: blijven 'we' het zelf doen? "We kunnen taken volledig zelf uitvoeren, volledig uitbesteden aan de markt of wegzetten in een publieke samenwerking", aldus B&W. "Daarnaast zijn er andere vormen, waarvan co-creatie een belangrijke is. We zien de resultaten van het huidige doorlichtingsonderzoek van de gemeentelijke organisatie als belangrijke input om te bepalen of we onze taken efficiënt uitvoeren."

 

Gemeenteraadsverkiezingen


B&W gaan intussen al bezig met een inventarisatie van kerntaken. Met de eerste conclusies wil het college in december met de raad praten. Daarna komen de resultaten van het lopende doorlichtingsonderzoek beschikbaar. Die komen dan in januari aan de orde. En dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. "Tijdens de formatieperiode is dan alle informatie beschikbaar die voor een nieuw college nodig is voor het maken van keuzes."

Op de foto: Wethouder Ton Schroor (Foto: provinciegroningen).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: