nieuws

05 okt 2010, 21:09

VVD fractievoorzitter: ‘Geert Wilders moet verboden worden’

Geert Wilders moet verboden worden. Deze stelling is afkomstig van de fractievoorzitter van de VVD in de Groninger gemeenteraad, Joost van Keulen. Deze was deze week erg boos over het feit dat wethouder Karin Dekker het nieuwe kabinet typeert als het kabinet ‘Bruin 1’. Maar de GIC kwam een blog tegen van dezelfde Joost van Keulen,

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

gedateerd 8 augustus 2007. Daarin schrijft Joost van Keulen:

 

‘De blonde adonis uit Venlo doet weer van zich spreken. Geertje vindt dat de Koran verboden moet worden en vergelijkt het boek met Mein Kampf. Zeer stijlvol, moet ik zeggen. Wilders is een provocateur van de eerste orde, dat bewees hij al eerder. Maar met deze brief gaat hij echt een paar kilometer over de schreef. ‘Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven.‘ Wilders begon zijn carrière bij de VVD, maar hij is inmiddels dusdanig van mijn partij vervreemd dat enige vergelijking niet meer opgaat. Uit zijn brief blijkt volgens mij dat de man nog verder aan het radicaliseren is. Richtte zijn toorn zich eerder nog op de ‘uitwassen van de Islam’ (wie herinnert zich de legendarische persiflage in het cabaret van Kopspijkers niet?), nu moeten ook de vele honderdduizenden ‘gewone’ moslims in ons land het ontgelden.’
‘In Nederland woont nog steeds een groep mensen die uit naam van het geloof hun kinderen niet vaccineren. Die voorbehoedsmiddelen verbieden. Die hun vrouwen thuishouden en desgewenst slaan. Die homosexualiteit afwijzen. Dus de Bijbel ook maar meteen verbieden? Dacht het niet.’
‘Vele moslims in Nederland beschouwen, net als vele christenen in Nederland, hun geloof als iets persoonlijks. En de overheid moet niet in de persoonlijke levenssfeer van mensen willen intreden. De oorzaak van de radicalisering van bepaalde moslims is niet de Koran. Immers: de meeste moslims zijn geen terrorist. En niet iedere politicus die dat onderkent is laf, Geertje.’
‘Laf is weigeren in gesprek te gaan met je tegenstanders als je een uitnodiging krijgt. Laf is staatssecretarissen bij voorbaat diskwalificeren op basis van hun geloof. Laf is steun zoeken op rechtse websites en dat vervolgens ontkennen. Laf is niet toe willen geven dat je bloedeigen vrouw geen Nederlands paspoort heeft. En laf is je collega’s in de krant voor rotte vis uitmaken.’

Het blog is te vinden op:

http://www.joostvankeulen.nl/2007/08/08/wilders-moet-verboden-worden