nieuws

25 nov 2010, 09:09

Groninger Forum wankelt: Provinciale Staten sceptisch

De bouw van het Groninger Forum in Groningen gaat mogelijk niet door. In elk geval bleek dat er een grote meerderheid is in Provinciale Staten van Groningen die er niets voor voelen om 35 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het project. Alleen de fracties van GroenLinks en D66 in de provincie zijn voorstander, de overige fracties zijn bang dat het Groninger Forum in de exploitatie niet rendabel te krijgen is. De kwestie kwam gisteren aan de orde tijdens een Statencommissie. Het voltallige college van Provinciale Staten moet er nog over beslissen. Nader nieuws en een reactie van wethouder Ton Schroor van de gemeente Groningen volgen z.s.m.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: