nieuws

13 jun 2000, 00:12

Groningen verwacht financieel overschot van veertien miljoen

Parallel aan de gunstige cijfers over de economische ontwikkeling, zijn ook de cijfers van de financiële situatie van de stad Groningen zeer positief. Voor 2001 en 2002 verwacht het college van B en W een overschot van 14 miljoen. In 2003 bedraagt het overschot naar verwachting tien miljoen gulden. Maar na 2004 zal het overschot op de begroting verdwijnen. B en W komen nog niet met voorstellen voor bestedingen van de miljoenen meevallers. Daarover volgt nog een gedachtenwisseling in de gemeenteraad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: