nieuws

05 jun 2014, 09:09

Groningen start steeds meer student-ondernemingen uit RUG en Hanzehogeschool

Groningen start steeds meer student-ondernemingen uit RUG en Hanzehogeschool

Het streven van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Hanzehogeschool om meer economische spin-off te halen uit haar kennis, begint nu echt vruchten af te werpen. Er komen steeds meer studenten-ondernemingen. Vanuit de Hanzehogeschool alleen al startten er vorig jaar 268 nieuwe bedrijven. Maar in de toekomst kunnen dat er nog veel meer worden, waardoor de economische toegevoegde waarde van RUG en Hanzehogeschool voor Groningen nog veel groter kan worden. De schrijft Frans Donders, directeur van Cube050 vandaag in een blog. Dat blog is tegelijkertijd hieronder te lezen op de Groninger Internet Courant en op de website van Cube050.

“RUG en Hanzehogeschool nu op goede weg met bevorderen bedrijvigheid”

 

"Doen de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen er wel genoeg aan om nieuw verworven kennis om te zetten in bedrijvigheid? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld en volgens mij is dat ook een heel terechte vraag. En om maar meteen even het antwoord te geven: ja, volgens mij zijn we in Groningen wel degelijk op de goede weg om te zorgen dat er nieuwe bedrijven ontstaan met kennis die is opgedaan in deze stad.

 

 

Al vele jaren is er geprobeerd om te zorgen voor nieuwe bedrijvigheid rond RUG en Hanzehogeschool. Dat lukte soms goed en soms wat minder goed. Maar ik denk dat we nu echt op de juiste weg zitten, omdat we enkele duidelijke keuzes hebben gemaakt en omdat steeds meer mensen ervan doordrongen zijn dat het doodzonde is om mooie ideeën ongebruikt te laten.

 

 

‘Valorisatie’. Zo noemen we het gebruik maken van kennis. die ontstaat uit onderzoek en die wordt overgedragen in onderwijs, om er nieuwe bedrijvigheid mee te ontwikkelen of om kennis op een andere manier tot economische waarde te maken. Dat kan op de traditionele manier: door het aanvragen van octrooien en patenten. Daar zijn ze bij de Rijksuniversiteit Groningen heel bedreven in, en dat gebeurt dan ook voortdurend. Maar er is ook een nieuwe manier: het ondersteunen van startups. Daar zijn we sinds 2009 heel duidelijk mee bezig!

 

 

Overigens gaat dat bij de Hanzehogeschoool wat sneller dan bij de RUG, omdat ze daar nu eenmaal meer bezig zijn met fundamenteel onderzoek en de Hanzehogeschool meer op toegepast onderzoek gericht is.

Maar ook al zijn we nu dan druk bezig met het begeleiden van start-ups: ik denk dat het nog steeds beter kan! Want bij de Hanzehogeschool alleen al ontstaan er honderden ideeën tijdens stages of bij ‘student-companies’. Die verdwijnen echter vaak in een lade als de stage is afgelopen. We vinden dat ook die ideeën niet verloren mogen gaan. En daarom zijn we nu begonnen om goede ideeën systematisch onder te gaan brengen bij bestaande bedrijven of als start-up verder te gaan ontwikkelen.

 

 

Ook zullen we bij steeds meer projecten die worden gestart bedenken welk economisch effect ervan kan worden verwacht. Zo kan bij bijvoorbeeld een marketing-onderzoek voor een bedrijf worden aangegeven welke omzetvergroting er van verwacht kan worden.

 

 

In Groningen zijn zo’n 50.000 studenten, die tijdens hun studie allemaal een keer stage lopen of een afstudeeropdracht doen. Dat betekent: 100.000 projecten! Daar moeten we elk jaar de valorisatie-effecten van in beeld zien te brengen.We gaan er in elk geval zeer bewust mee om nu en dat is misschien wel het belangrijkste. Bij elk project, zowel bij studenten als staf, moet bewust worden nagedacht wat de economische meerwaarde kan zijn.

 

 

Twee keer per jaar checken we inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. Daardoor konden we vaststellen dat er in 2013 268 inschrijvingen waren van bedrijven vanuit de Hanzehogeschool Groningen. Dat waren er het jaar ervoor nog 191. Of dat in 2013 een eenmalige uitschieter naar boven was, kan ik niet met zekerheid zeggen. Gemiddeld zitten we rond de 200 nieuwe bedrijven per jaar. In elk geval zitten er tal van groeidiamantjes tussen. En ook als er maar vijf of tien echte groeiers tussen zitten, dan levert dat al een behoorlijke impuls op voor de Groningse economie.

 

We hopen al met al dat Groningen in sommige opzichten Eindhoven achterna kan gaan. Daar is in het kielzog van Philips en ASML een hele ‘high tech’ sector ontstaan. Hopelijk gaat er in Groningen ook zoiets ontstaan rond de thema’s Energie of ‘Healthy Ageing’. En wie weet ook rond ‘Creative Industry’, ‘Gaming’ en ICT. Die zouden Groningen nog wel eens heel veel moois kunnen gaan brengen.

Als we er hier maar bovenop zitten. Reken maar! "

 

Frans M. Donders

Directeur Cube050

( http://www.cube050.nl )

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: