nieuws

19 nov 2013, 21:09

Groningen krijgt super-gemeente boven zich: zeven gemeenten willen fuseren tot één Hoogeland-Eemsdelta-gemeente

Gaat er niets boven Groningen? Binnenkort mogelijk wel. De Stad krijgt mogelijk een super-gemeente boven zich die bestaat uit de zeven noordelijkste gemeenten.

De colleges van B&W van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum stellen hun gemeenteraden voor om te onderzoeken of ze samen kunnen gaan in het kader van de gemeentelijke herindeling. De colleges stellen de gemeenteraden voor om:


1. in te stemmen met het uitvoeren van een verdere verkenning van een mogelijke
herindeling van de BMW-DEAL-gemeenten tot één Hoogeland-Eemsdelta-gemeente;
2. in te stemmen met het ontwikkelen van een gezamenlijke strategische agenda voor de gebiedsopgaven van de BMW-DEAL-gemeenten;
3. in te stemmen met het nader uitwerken van een voorstel voor de wijze waarop, naast de beweging van opschaling, invulling gegeven kan worden aan het organiseren van kleinschaligheid, burgernabijheid en toegankelijkheid van bestuur;
4. in te gaan op de gesignaleerde meerwaarde en dilemma’s, die deze variant met zich meebrengen;
5. de richtinggevende uitspraak voor te leggen aan het provinciebestuur.


Deze richtinggevende uitspraak komt niet geheel overeen met een door het provinciebestuur gewenst principe besluit over de gewenste indeling. Dat besluit moet er uiteindelijk ook komen, maar de colleges vinden dat de gemeenteraden zelf de regie daarop moeten voeren en zelf het moment moeten bepalen waarop dat principebesluit wordt genomen. De gemeenteraden kunnen daarna zelf het initiatief nemen tot het opstarten van een herindelingprocedure.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: