nieuws

08 okt 2002, 00:12

Groningen gaat adviseren over toegankelijk bouwen

Groningen gaat bouwers en ontwikkelaars ongevraagd adviseren over toegankelijk bouwen. De gemeente hoopt dat woningen en andere gebouwen hierdoor ook voor mensen met een lichamelijke beperking goed toegankelijk worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B en W stelt voor dat bouwers en aannemers van de gemeente een advies krijgen over BTB-maatregelen. BTB staat voor bezoekbaar, toegankelijk en bruikbaar. De BTB-maatregelen zijn niet verplicht, maar worden aanbevolen.
Voor woningprojecten worden de adviezen opgesteld door de dienst RO/EZ. De Hulpverleningsdienst zorgt voor de adviezen voor utiliteitsbouw, scholen en winkels. De dienst ontwikkelt tevens een website met praktische informatie over (ver)bouwen voor mensen met een lichamelijke beperking.