nieuws

06 nov 2013, 09:09

Groningen Airport Eelde: ‘Wel degelijk kansen: Noorden met 2,3 miljoen luchtreizen groot genoeg!’

Groningen Airport Eelde is het niet eens met kritiek van de Noordelijke Rekenkamer op haar toekomstvisie. Volgens de Rekenkamer ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Maar Groningen Airport Eelde vindt dat de Rekenkamer de achterban in het Noorden qua mogelijkheden te laag inschat. Met 2,3 miljoen vliegreizen per jaar is er beslist voldoende potentie voor een florerende luchthaven, aldus onderstaande verklaring.

Gisteren heeft de Noordelijke Rekenkamer een rapport gepubliceerd getiteld “Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde”. De Rekenkamer baseert haar uitspraken over de marktkansen en toekomstige rentabiliteit van Groningen Airport Eelde op een onderzoek van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO). De Noordelijke Rekenkamer constateert dat de regionaal-economische effecten van de luchthaven beperkt zijn en beveelt de provincies aan om een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de luchthaven te laten uitvoeren.

Randstedelijk beeld “dunbevolkt achterland” misplaatst


Het sombere toekomstperspectief dat de Rekenkamer in haar rapport schetst is gebaseerd op “een dunbevolkt achterland en nabije concurrenten”. Prof.dr. Elhorst waarschuwt voor ‘reverse wishful thinking’: ambities naar beneden bijstellen uit angst voor concurrentie. Met de realisatie van de baanverlenging in 2013 zijn de voorwaarden geschapen voor verdere groei van het luchtverkeer.

Groningen Airport Eelde heeft vorige week haar strategisch plan aan haar aandeelhouders aangeboden. Dit plan bevat een gedetailleerd onderzoek naar het marktgebied van de luchthaven. Hiermee wordt aangetoond dat het Randstedelijke beeld van een “dunbevolkt achterland” misplaatst is.


Noord-Nederland is met 2,3 miljoen vliegreizen per jaar een Europese regio die qua bevolkingsdichtheid en regionaal inkomen een interessante markt vormt voor luchtverbindingen. Groningen Airport Eelde focust op deze kansen en op groei. De luchthaven wil zich in de komende jaren ontwikkelen tot een belangrijke schakel in de internationale bereikbaarheid van Noord-Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: