nieuws

22 jul 2011, 07:07

Groningen: 17e eeuwse brug komt bloot

Voor geschiedenisliefhebbers was het deze week smullen op de hoek Kruitstraat/Schuitendiep. Tussen het Praediniusgymnasium en de Stadsschouwburg legt de gemeente een nieuw schoolplein aan. Voor de rioleringswerkzaamheden onder het nieuw aan te leggen plein moest de aannemer het terrein gedeeltelijk ontgraven. Hierdoor was de zijkant van de in aanleg 17e eeuwse toegangsbrug naar de kruitopslagplaats (het Kruithuis) te zien. Stadsarcheoloog Gert Kortekaas schoot snel een mooie plaat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: