nieuws

08 okt 2002, 00:12

Groene Coalitie wil meepraten over regio Groningen-Assen

De Groene Coalitie, een samenwerkingsverband van 41 partijen, wil meewerken aan de ontwikkeling van de regio Groningen – Assen. De coalitie heeft zich bij de stuurgroep aangeboden als gespreks- en ontwikkelingspartner bij de komende actualisering van de regiovisie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Groene Coalitie heeft de huidige regiovisie tot nu toe niets extra’s opgeleverd voor het landelijk gebied in de regio. De Groene Coalitie pleit voor een evenwichtige ontwikkeling van de regio, met plaats voor groene en rode ontwikkeling van het stedelijk netwerk, kwaliteit en duurzaamheid.
De regio Groningen-Assen staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in de groene ruimte. In de komende jaren moet ruimte gevonden worden voor een fors aantal woningen, bedrijventerreinen, recreatiegebieden, waterberging en nieuwe natuur. Het gebied waarin deze wensen een plaats moeten krijgen is een kwetsbaar gebied. De Groene Coalitie maakt zich hier zorgen over.
Er zijn 41 partijen aangesloten bij de Groene Coalitie. De ANWB, Milieufederatie Drenthe, Milieufederatie Groningen, NLTO, Staatsbosbeheer, Stichting Het Drentsche Landschap en de Vereniging Natuurmonumenten zijn bij de regiovisie betrokken.