nieuws

15 mei 2014, 10:10

“Gevaar voor aardbevingen rond Loppersum substantieel afgenomen”

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen is de kans op bevingen rond Loppersum substantieel afgenomen, nu de gasproductie daar sterk is verminderd. Dat bleek gisteren tijdens de vergadering van de Dialoogtafel.

Inspecteur-generaal Jan de Jong van het Staatstoezicht op de Mijnen ging daar met NAM-directeur Bart van de Leemput in op de gevolgen van het terugbrengen van de gaswinning rondom Loppersum. Door die ingreep is volgens NAM en SodM het gevaar op aardbevingen in dat gebied substantieel afgenomen, zo is gebleken uit onderzoek van de NAM. In de regio's waar meer wordt gewonnen is het gevaar op bevingen volgens het onderzoek slechts zeer beperkt gestegen. NAM en SodM doen later deze week nadere mededelingen over dit onderwerp.

 

 

Dialoogtafel ter discussie?

 

 

De deelnemers hebben ook gesproken over het functioneren van de Dialoogtafel zelf. Onder de Tafelgenoten is onvoldoende helderheid over de positie van de Tafel in de besluitvorming rondom de aardbevingsproblematiek. Het gaat om de verantwoordelijkheden van de NAM en Rijk, provincie en gemeenten enerzijds en de mogelijkheden van de Tafel om invloed uit te oefenen anderzijds.

 

De deelnemers constateren dat de rol van de Tafel in de relevante stukken (Bestuursakkoord Herstel van vertrouwen, vertrouwen op herstel/ Aan Tafel/ ontwerp-Winningsbesluit) niet duidelijk genoeg is beschreven. Er wordt nu een aparte bijeenkomst belegd om duidelijkheid te krijgen over de rol en verantwoordelijkheid van de Tafel.

 

Tenslotte heeft de Tafel kennisgenomen van de nieuwe adviesnormen van het bureau NEN voor aardbevingsbestendig bouwen. Voor de negen gemeenten in de regio waar aardbevingen plaatsvinden, betekent dit dat ze voorlopig voldoende handvatten hebben voor hun nieuwbouwprojecten. De communicatie over de inhoud van de norm vindt plaats door NEN en het ministerie van Economische Zaken. De Tafel buigt zich nog over de gevolgen van de nieuwe normen.

 

 

 

 

 

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: