nieuws

19 sep 2013, 07:07

Gemeenteraad Groningen vraagt om expert opinion plannen Zuidelijke Ringweg

De Groninger gemeenteraad laat een expert opinion uitvoeren naar de plannen voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. De Raad wil zich er van overtuigen of er eventueel toch nog oplossingen zijn om verwachte extra verkeersdruk op bepaalde plekken te voorkomen

Dat is onlangs besloten na overleg waarbij alle fracties waren betrokken. De bedoeling van de expert opinion is om ‘vreemde ogen’ te laten kijken naar de plannen zoals die nu zijn gepresenteerd, waarbij wordt ingezoomd op de gevolgen voor het onderliggend wegennet. De raad heeft geconstateerd dat op enkele plekken de verkeersdrukte zal toenemen en vraagt zich af of er misschien niet een slimme oplossing over het hoofd wordt gezien. De expert opinion wordt uitgevoerd door ir. Hans Blom, directeur van het bureau Innovia consult BV.

 


Omdat de aanpak van de Zuidelijk Ringweg een grote ingreep betreft, die ook de nodige gevolgen heeft voor de omliggende wijken, wil de raad van de gelegenheid gebruik maken om een onafhankelijke deskundige naar het plan te laten kijken. Daarbij gaat het vooral om de leefbaarheid en veiligheid in de wijken.

 


Op basis van de plannen zal de verkeersdrukte op enkele punten in het onderliggende wegennet toenemen, zoals aan de Vondellaan en de Goeman Borgesiuslaan. Ook de aan te leggen verbindingsweg langs de Maaslaan heeft gevolgen voor de bestaande Maaslaan. De raad vraagt zich af of er misschien nog andere mogelijkheden zijn om de verkeersstromen door de stad te leiden, met als gevolg dat de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit ten opzichte van het huidige ontwerp worden verbeterd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: