nieuws

02 apr 2003, 00:12

Gemeenteraad Groningen laat modellen voor Grote Markt oostzijde uitwerken

De gemeenteraad van Groningen kan zich uitstekend vinden in de opvattingen en aanbevelingen van het Forum Grote Markt, zoals die op 11 februari jongstleden zijn gedaan. Het Forum stelde toen voor om vier mogelijke plannen voor een nieuwe oostwand van de Grote Markt uit te werken. Ook nam de gemeenteraad het voorstel van het Forum over om een vijfde plan, bestaande uit een combinatie van kleinere suggesties, nader uit te werken en te onderzoeken of deze ook haalbaar is. In het najaar zal de Raad dan met een advies van het Forum besluiten welke uitgewerkte plannen in de volksraadpleging meedoen. Alles daarover op de website:www.grotemarktberaad.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: