nieuws

28 sep 2013, 11:11

Gemeente Groningen wil erfpacht-grond verkopen aan erfpachters in binnenstad

Ook particuliere woning-bezittende erfpachters in de binnenstad krijgen de mogelijkheid om het zogenaamde “blote eigendom” - lees: de grond - van de gemeente te kopen. Dat heeft de gemeenteraad van Groningen besloten.

Door de aankoop verwerft de erfpachter het volledige eigendom. Immers, de opstal is al in het bezit van de erfpachter. Deze koopmogelijkheid bestaat al langer voor dezelfde categorie buiten de binnenstad.


Brochure en website


De gemeente informeert de betreffende erfpachters in de binnenstad over deze koopmogelijkheid. Zij ontvangen uiterlijk in november een brochure. Deze brochure zal binnen enkele weken al op de gemeentelijke website te zien zijn. Dan is het ook mogelijk om via deze website de koopsom indicatief te berekenen en om een aanvraag voor een offerte in te dienen. Ook woningbezitters die geen brochure hebben ontvangen maar wél menen in aanmerking te komen, kunnen via de website een aanvraag voor een offerte indienen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: