nieuws

10 feb 2018, 10:10

Minister Ollongren in Groningen - over 'sleepwet' en nepnieuws

Minister Ollongren in Groningen - over 'sleepwet' en nepnieuws

Op maandag 19 februari geeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, een Engelstalige gastlezing over het binnenlandse veiligheidsbeleid van het nieuwe kabinet. Zij zal onder andere ingaan op de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (de Wiv of ‘sleepwet’), nepnieuws en terrorisme, privacy en veiligheid, en de bescherming van onze democratische rechtsstaat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De lezing vindt plaats in de Aula van het Academiegebouw en begint om 20:00. Toegang is vrij voor alle geïnteresseerden. Het evenement wordt georganiseerd door SIB-Groningen, de grootste internationale studentenverening van Groningen.

Guest lecture Minister Ollongren

On Monday 19 February, the Dutch Minister for the Interior and Kingdom Relations, Kajsa Ollongren, will give a guest lecture about the new government’s domestic security policy. She will speak about the new law on the intelligence and security services (the Wiv or ‘sleepwet’), fake news and terrorism, privacy and security, and the protection of our democratic society.

The lecture will take place in the Aula of the Academy Building and starts at 20:00. Admission is free for all those interested. The event is organised by SIB-Groningen, the largest international student association in Groningen.