nieuws

15 jan 2008, 14:02

Ernstige mist belemmerde met Oud en Nieuw gericht optreden brandweer en politie

De jaarwisseling in Groningen werd dit jaar gekenmerkt door zeer dichte mist. De vermenging van mist en vuurwerkrook bemoeilijkte de inzet van politie en brandweer fors. Voor de politie was het daarom dit jaar moeilijker om tegen vernielingen op te treden. De brandweer rukte na 01.00 uur niet meer uit om buitenbrandjes te blussen vanwege de dichte mist en vanwege de inzet bij een aantal gelijktijdige woning branden. Hierdoor zijn er meer brandplekken ontstaan dan vorig jaar. Geschatte kosten schade Op dit moment worden de kosten van de schade 2007-2008 geschat op ongeveer 115.000 euro. De definitieve berekening volgt zo snel mogelijk. In 2006-2007 lagen de kosten van de schade op 131.000 euro. Maar toen waren de muziekkoepel en het compas in Vinkhuizen vernield. Deze twee vernielingen hebben de kosten vorig jaar opgeschroefd met 40.000 euro. Vanwege de buitenbranden is het asfalt op veel plaatsen beschadigd. Ook zijn er meer abri’s, bushokjes, brievenbussen, telefooncellen en verkeersborden vernield dan vorig jaar. In de wijken Beijum en Vinkhuizen en in Hoogkerk was het onrustig. In Vinkhuizen is het aantal brandplekken gestegen van 24 vorig jaar naar 56 dit jaar. Het aantal vernielingen is in die wijk van 4 naar 23 gestegen. In Beijum en Hoogkerk bleef het aantal brandplekken nagenoeg gelijk. Wel steeg het aantal vernielingen van 22 naar 47. In Hoogkerk steeg het aantal vernielingen van 33 naar 50. In de Korrewegwijk steeg het aantal brandplekken van 7 naar 23. Deze groei kan vooral worden verklaard door de weersomstandigheden waardoor het 'normale' repressieve optreden van brandweer en politie niet heeft kunnen plaatsvinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: