nieuws

09 apr 2014, 11:11

Discussie nieuwe Grote Markt - oostzijde: prachtige sfeer of kneuterige Anton Pieck? Doe mee!

Discussie nieuwe Grote Markt - oostzijde: prachtige sfeer of kneuterige Anton Pieck? Doe mee!

De oostkant van de Grote Markt - waar het nieuwe pand van Vindicat is gebouwd - gaat er straks totaal anders uitzien. De definitieve ontwerpen daarvoor zijn nog niet klaar, maar de Berlijnse architect Thomas Müller die de supervisie heeft over het project, heeft wel voorbeelden laten zien van hoe het er straks ongeveer uit kan komen te zien, platen en foto’s die dienen ter inspiratie voor de architecten die de panden straks moeten ontwerpen. Vandaag in de GIC! Wat vindt u van de sfeer van de tekeningen????REAGEER!

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor de oostwand van de Grote Markt is namelijk een nieuw beeldkwaliteitsplan gemaakt, zo meldt de website GroningenVernieuwt.nl  Daarin zijn diverse platen en tekeningen opgenomen die laten zien welke kant het op moet met het plein, aldus de hoofd-architect.

 

Het nieuwe beeldkwaliteitsplan is een wijziging van het beeldkwaliteitsplan dat op 18 juni 2008 werd vastgesteld. Ten opzichte van het huidige beeldkwaliteitsplan schetst het nieuwe beeldkwaliteitsplan drie modellen voor de uitwerking van de oostwand.

 

Naast het oorspronkelijke model dat uitgaat van een kleinschaliger invulling van de wand, bestaande uit verschillende panden, zijn in het beeldkwaliteitsplan nu ook twee modellen opgenomen die grotere volumes mogelijk maken, met behoud van de kwaliteiten van het oude plan.

Vanaf nu  tot en met 15 mei 2014 kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie over het concept-beeldkwaliteitsplan indienen. Deze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Groningen, postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Tijdens de inspraakperiode wordt een voorlichtingsbijeenkomst over het beeldkwaliteitsplan gehouden. Deze bijeenkomst is gepland op woensdag 23 april en start om 19.30 uur. Locatie: Gedempte Zuiderdiep 98 te Groningen.

 

Tijdens deze openbare bijeenkomst geeft de Berlijnse architect Thomas Müller, de ontwerper van het beeldkwaliteitsplan, een toelichting op het beeldkwaliteitsplan.

 

U kunt het aangepaste beeldkwaliteitsplan Grote Markt - Oostwand (concept) via de website:  www.groningenvernieuwt.nl

 

 

Het concept-beeldkwaliteitsplan ligt met ingang van 4 april 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het concept-beeldkwaliteitsplan zijn tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

De markt in Gdansk: een van de inspiratiebronnen.
De markt in Gdansk: een van de inspiratiebronnen.
Inspiratiebron voor de passage tussen de Grote Markt Oostzijde en de Nieuwe Markt.
Inspiratiebron voor de passage tussen de Grote Markt Oostzijde en de Nieuwe Markt.