nieuws

09 aug 2013, 11:11

Duizenden eerstejaars vanaf maandag op verkenning door Groningen: KEI week start

Vanaf komende maandag 12 augustus zwermen duizenden nieuwe studenten uit over hun nieuwe studiestad Groningen. Dan start de KEI-week.

Ook dit jaar voeren DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en GKB (Groningse Kredietbank van de gemeente Groningen) weer samen campagne op de KEI-informatiemarkt. Deze markt vindt plaats op 12 augustus 2013. De campagne heet Studeer Verstandig! Verstandig studeren betekent slim met studiefinanciering omgaan en uitkomen met je geld. Studenten kunnen bij de DUO/GKB-stand hun eigen geld maken door de financiële tips te lezen die worden uitgedeeld. Én door een foto te laten maken met hun hoofd op een dollarbiljet.

Workshops wegens succes herhaald


DUO en de GKB geven ook workshops Studeer Verstandig. Afgelopen jaar hebben studenten hier enthousiast op gereageerd. Studenten geven aan meer inzicht te krijgen in hun uitgavenpatroon, zinvolle informatie te ontvangen, en nu beter zelf aan de slag te kunnen met hun financiën. Dit jaar bieden we de workshops aan studenten van de Hanzehogeschool en RUG.

Inhoud van de workshops


DUO geeft informatie over studiefinanciering. De GKB gaat in gesprek over omgaan met geld. Studenten krijgen inzicht in hun financiële gedrag. En zij gaan aan de slag met hun eigen budget.

Financiële educatie is nodig


Gemiddeld leent 30% van de studenten bij DUO voor gemiddeld € 365,- per maand. Hiermee hebben ze na afloop van hun studie gemiddeld een schuld van € 14.400,-, inclusief rente. Daarnaast staan studenten veel rood en hebben ze ook vaak al een creditcard. Ze lenen geld zonder te weten of ze af kunnen lossen, hebben vaak geen inboedelverzekering en vinden sparen lastig. Kortom weinig kennis over en inzicht in financiën. Financiële educatie is dus nodig!

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: