nieuws

26 jul 2018, 12:12

Beregenen nog mogelijk in Groningen - maar niet overdag

 Beregenen nog mogelijk in Groningen - maar niet overdag

De beregeningsmogelijkheden in Groningen zijn niet gewijzigd. Met uitzondering van het gebied de Veennmarken, is het nog steeds mogelijk te beregenen. Dat meldt het Waterschap Hunze en Aas.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘De mogelijkheid tot beregenen blijven we geven zolang er water is. Wel blijven we vragen dat zoveel mogelijk 's avonds en 's nachts te doen en in overleg met ons peilbeheer. Met deze temperaturen is overdag beregenen niet effectief’,  

 

Samenwerken van belang

 

Alleen als we samenwerken met de beregenaars kunnen we het zomerpeil aanhouden en een verbod uitstellen. Gaat iedereen tegelijkertijd uit dezelfde watergang beregenen, dan gaat dat niet. Ga daarom in overleg met onze peilbeheerders en elkaar. Alleen dan kunnen we een beregeningsverbod uitstellen.  

 

Afspraken IJsselmeerwater 

 

Vanmiddag is er landelijk overleg en worden er afspraken gemaakt over de toevoer van IJsselmeerwater. Pas als hieruit volgt dat we minder water aan kunnen voeren, treffen we maatregelen. 

 

Noorderzijlvest, het andere Waterschap actief in Groningen meldt via Twitter: ‘Het blijft #droog dus we blijven alert. Vooralsnog laten we maximaal water in vanuit het IJsselmeer, bufferen een beetje, maken de #Hoornsedijk dagelijks nat en zijn alert op #blauwalg en #botulisme’.

De Hoornse Dijk wordt droog gehouden
De Hoornse Dijk wordt droog gehouden