nieuws

03 jun 2010, 09:09

'Op de bres voor Conservatorium Groningen', aldus Henk Pijlman

‘Het Conservatorium in Groningen behoort bij de beste van Europa. Dat blijkt uit een uitzonderlijk certificaat dat recent is afgegeven. Merkwaardig genoeg was dat voor de onlangs afgetreden minister Plasterk van onderwijs toch geen aanleiding een masteropleiding toe te staan voor het conservatorium in Groningen. Het conservatorium is echter van levensbelang voor de muziekcultuur die we in het Noorden hebben. Dat moeten we overeind houden en versterken. Daarom doe ik een beroep op iedereen die een kamerlid kent, om dat kamerlid te benaderen en te vragen om voor de zaak van ons conservatorium op te komen’. Dat betoogt Henk Pijlman, voorzitter van het college van bestuur van de Hanzehogeschool Groningen en oud-wethouder van onderwijs, in het blog FinancieelGroningen.nl. Henk Pijlman is na Willem Smink de tweede ex-wethouder die blogt op deze website. Hij grijpt de gelegenheid aan een lans te breken voor het Prins Claus Conservatorium.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: