nieuws

30 mei 2016, 11:11

Commentaar: Ook Groningen moet nu serieus nadenken over Zwarte en gekleurde Pieten

Commentaar: Ook Groningen moet nu serieus nadenken over Zwarte en gekleurde Pieten

Een lange lijst met bekende Nederlanders heeft een brief geschreven aan de NOS waarin wordt gevraagd om wat meer vaart te zetten achter het aanpassen van het Sinterklaasfeest, door geen, of althans minder zwarte Pieten mee te laten doen.

De kwestie ligt zeer gevoelig, omdat veel mensen volstrekt terecht menen dat zij totaal niet de intentie hebben om te discrimineren, terwijl zij Zwarte Piet een mooie traditie vinden. Deze mensen hebben het gevoel dat hen discriminatie in de schoenen wordt geschoven, terwijl ze alleen maar van het feest willen genieten waar ze in hun kinderjaren ook al van genoten.

Het is dan ook onterecht om de voorstanders van Zwarte Piet in de huidige vorm van discriminatie te beschuldigen: dat is uiteraard niet hun bedoeling.

Maar vermoedelijk zullen velen van de voorstanders van Zwarte Piet toch ook wel begrijpen dat – ook al is dat niet de bedoeling – mensen zich toch storen aan de ‘domme Zwarte Piet’. Net zoalswij ons in Groningen er ook aan storen wanneer wij hier als domme boeren worden neergezet. Gelukkig maken supporters van FC Groningen daar dan weer een geuzennaam van. Maar rond Zwarte Piet wordt dat wat lastig.

 

Daarom lijkt het ons – met alle respect voor mensen die vinden dat Zwarte Piet een traditie is – verstandig om ook in Groningen veranderingen aan te brengen.

 

We gaan er vanuit dat ze bij de Koninklijke Vereeniging van Volksvermaken, met veel vrijwilligers die hun vrije tijd inzetten voor tal van feesten in Groningen –  slim en verstandig genoeg zijn om een mooie oplossing te bedenken waarin alle Groningers – oude en nieuwe Stadjers – zich zullen herkennen. Zodat het een feest is voor iedereen – zoals het altijd geweest is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: