nieuws

29 jun 2016, 11:11

Commentaar: Groningen moet argwaan Haren nu snel zien weg te nemen

Commentaar: Groningen moet argwaan Haren nu snel zien weg te nemen

De kogel is door de kerk: het provinciebestuur heeft gekozen en besloten aan te sturen op een samengaan van Groningen, Ten Boer én Haren. Dat nieuws zal niet als een verrassing komen voor veel inwoners van Haren, want eerder al leek het provinciebestuur een voorkeur te hebben voor deze variant. Voor een meerderheid in de Harense gemeenteraad zal het echter toch een bittere pil zijn, want tien van de zeventien raadsleden zijn tegen zo’n fusie. De andere zeven, een substantiële minderheid, zijn wel voorstander van een fusie.

Het besluit betekent op de eerste plaats dat er een grote verantwoordelijkheid komt te liggen bij het gemeentebestuur van Groningen, en met name op de schouders van de wethouders en die van burgemeester Den Oudsten. Het is nu zeer urgent dat B en W van Groningen naar Haren gaan om eerst eens uit te leggen hoe zij aankijken tegen een door de provincie Groningen gewenst samengaan. Tijdens zo’n gesprek zal het er op aankomen dat B en W de Harense collega politici er van kunnen overtuigen dat een samengaan voor béide partijen voordelig kan zijn.

En dat men er in Haren niet bevreesd voor hoeft te zijn dat het gedaan is met de identiteit van dit dorp. Integendeel: het lijkt juist ook in het belang van een stad als Groningen dat er een dorp is met een identiteit en sociale samenstelling als dat van Haren. Een van de voordelen van Haren is dat de lijnen er kort zijn. Misschien zou het een idee zijn om die lijnen zoveel mogelijk in tact te laten, bijvoorbeeld door een soort 'deel-gemeente' constructie in het leven te roepen, zoals die elders ook bestaan.

En ook zou Groningen moeten laten zien dat het niet de bedoeling is dat de “groene long” wordt aangetast. Wat dat betreft spreekt het voor Groningen dat men er voor heeft gekozen de zuidelijke ringweg aan te pakken en op te knappen, in plaats van een zuidtangent door die groene long aan te leggen. Er zijn nu langs de ringweg veel Stadjers die last hebben van het verkeer, en daarover heeft men in Haren dus niets te klagen. Groningen heeft dus maatregelen durven te nemen waar een deel van de eigen bevolking dus minder enthousiast over is.

In Haren kan er mogelijk emotioneel worden gereageerd op de keuze van het college van GS. Het zou goed zijn wanneer Groningen daar begrip voor heeft, en dat we de bestuurders aan de Grote Markt zich niet laten leiden door emoties, zoals in Engeland rond de Brexit.

 

Mocht dit allemaal met verstand en met begrip voor de gevoelens en begrijpelijke argwaan in Haren jegens de grote broer worden aangepakt , wie weet kan dat leiden tot een goed samengaan.

Want het is in de geschiedenis wel vaker vertoond dat een verstandshuwelijk het langer vol houdt dan een snelle trouwpartij na een hevige, maar korte romance.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: