nieuws

03 jun 2013, 19:07

Bouwplannen oude boerderij Coendersborg in Helpman zorgen voor verdeeldheid

Moet de restaurant-boerderij in de Coendersborg in Groningen wijken voor nieuwbouw? Dat is de vraag waar B en W van Groningen over moeten besluiten. Maar ze willen eerst de raadscommissie horen.

Dat is de vraag waar B en W van Groningen over moeten besluiten. Maar ze willen eerst de raadscommissie horen.

Eigenaren van het pand Coendersborg, nu verhuurd voor horecadoeleinden, willen het pand graag slopen om een woongebouw te bouwen. Hiervoor is een wijziging in het bestemmingsplan nodig van horeca- naar woonbestemming. Het college van burgemeester en wethouders is bereid deze wijziging uit te voeren. Buurtbewoners reageren echter verdeeld op het plan. Het college van B&W wil graag weten hoe de raadscommissie tegenover het plan staat.

Afhankelijk van de uitkomst van de vergadering zal het college later al dan niet een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan aan de raad voorleggen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: